logo Twt Cymru

Gwasanaethau


Ydych chi’n dyheu am gael trefn ar eich tŷ neu weithle?

Hoffech chi dderbyn cymorth i gychwyn a gorffen y dasg?

Byddaf yn:

  • Gwrando ar eich anghenion, pryderon a gobeithion
  • Helpu chi i ddidoli eich eiddo a chael gwared ar bethau di-angen
  • Ystyried eich gofod a chynnig amrywiaeth o syniadau i gael y mwyaf o’r lle sydd ar gael
  • Defnyddio nwyddau sydd eisoes yn y cartref, neu argymell offer neu systemau addas
  • Parchu eich eiddo
  • Cynnig cyngor mewn modd tawel a di-duedd, heb feirniadaeth
ty trefnus

Tacluso a Thwtio Cyffredinol

Medraf gydweithio efo chi i gael trefn ar ystafelloedd unigol neu’r ty gyfan. Efallai bod y cwpwrdd dan y grisiau yn boen meddwl i chi? Neu tybed ydych chi am gael trefn ar y lolfa? Beth am deganau’r plant? Pa bynnag reswm sydd gennych dros fod eisiau cymorth, medraf gynnig gwasanaeth broffesiynol a chyfeillgar. Cysylltwch â mi i drafod eich gofynion.

Gwaith Papur

Ydych chi’n gweld bod angen rhoi trefn ar eich gwaith papur, amlenni neu ffolderi? Medraf gydweithio gyda chi i dacluso unrhyw waith papur sydd o gwmpas eich cartref neu weithle, a rhoi systemau syml ar waith i’ch helpu chi gynnal trefn tu hwnt i’r sesiwn twtio.

desg swyddfa trefnus
cwpwrdd dillad taclus

Newidiadau Mawr

Efallai eich bod yn dymuno troi ystafell sbar yn feithrinfa ac angen cymorth gyda’r dasg? Neu yn gobeithio gwerthu eich tŷ ac angen cymorth ei dwtio cyn ei roi ar y farchnad? Os ydych yn wynebu’r gwaith o symud cartref, medraf eich helpu gyda phob agwedd o bacio, trefnu eiddo, a dadbacio i wneud y dasg mor ddi-drafferth â phosib.

Cwpwrdd Dillad

Ydy’r cwpwrdd dillad yn gorlifo? Ydych chi’n tueddu gwisgo yr un eitemau yn rheolaidd? Hoffech chi allu dewis gwisg addas yn sydyn? Medraf eich helpu chi i ddidoli yr eitemau yr ydych yn eu hoffi a’u trefnu mewn modd sy’n addas i chi.

dillad taclus
Desg taclus

Sesiwn Rhithiol

Ydych chi’n dymuno cael cychwyn ar dasg trefnu, ond yn gweld bod amser yn brin?
Neu efallai eich bod yn dymuno cael hwb fach i gychwyn ar y gwaith?
Beth felly am gael sesiwn rithiol? Ar ôl pennu ardal i’w dacluso, medraf gynnig sesiwn fidio dros y we i’ch cynghori, annog a’ch arwain drwy’r dasg o trefnu a thwtio.

APDO

© Hawlfraint 2024 - Twt - Gwefan gan Delwedd

Polisi Preifatrwydd | Termau Defnyddio | Map o'r Safle