logo Twt Cymru

Cwestiynau Cyffredin


Y cleient sydd yn penderfynu, pob tro, pa eitemau i’w cadw a pha rai i’w hailgylchu neu roddi i elusen. Efallai nad ydych yn dymuno cael gwared ar stwff - mae hynny yn iawn hefyd!

Mae’n anodd iawn pennu amser gan bod pob cleient yn gweithio wrth ei bwysau ei hun. Rhaid ystyried ffactorau megis maint yr ystafell a’r eitemau sydd ynddo, caniatau amser i wneud penderfyniadau a chyfle i aildrefnu a thwtio yr ystafell a’r pethau sydd ynddo.

Mae pob croeso i gleientiaid archebu un sesiwn i gael syniad o’r hyn sy’n cael ei gynnig, neu gyfres o sesiynau i sicrhau ein bod yn gorffen y dasg. Mae rhai pobl yn dymuno cael sesiynau achlysurol i gynnal y gwaith twtio, ac eraill yn archebu cyn digwyddiadau megis gwyliau neu ymweliad teulu. Pa bynnag faint o sesiynau yr ydych yn dymuno eu cael, byddaf yn anelu i adael eich ystafell ac eiddo mewn modd trefnus a thwt!

Na! Efallai byddai cael peth nwyddau glanhau yn barod yn fanteisiol, neu ystyried yn fras pa nwyddau sydd angen eu cadw a pha bethau sydd i’w rhoddi i siop elusen. Nid oes angen prynu unrhyw offer neu ddodrefn storio o flaen llaw.

Does dim angen teimlo cywilydd. Rydw i wrth fy modd yn cynnig cymorth a chefnogaeth i bobl, ac wedi arfer gyda phob math o sefyllfaoedd gwahanol. Rydw i yn fy elfen pan yn helpu eraill i gael trefn! Cofiwch bod pob sesiwn yn gyfrinachol. Rydw i hefyd wedi cofrestru gyda’r ICO, ac wedi derbyn gwiriad DBS clir.

APDO

© Hawlfraint 2024 - Twt - Gwefan gan Delwedd

Polisi Preifatrwydd | Termau Defnyddio | Map o'r Safle